خانه اجاره آپارتمان اخبار اقتصادی و بازرگانی

خانه: اجاره آپارتمان اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی شورای شهر بازی را خواهد باخت ، نه افشانی جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مناسب است،نه مکارم

چند روز دیگر از میان دو گزینه راه یافته به فینال گزینش شهردار تهران، مدیر پایتخت پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش خواهد شد.

شورای شهر بازی را خواهد باخت ، نه افشانی جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مناسب است،نه مکارم

نه افشانی جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مناسب است،نه مکارم/شورای شهر بازی را خواهد باخت

عبارات مهم : ایران

چند روز دیگر از میان دو گزینه راه یافته به فینال گزینش شهردار تهران، مدیر پایتخت پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش خواهد شد.

روزنامه آرزوی بزرگ نوشت:فردی که به عنوان شهردار گزینش خواهد شد، باید صورت ملی و آشنا شده است ای باشد و توان حل پرسشها شهری اعم از حمل و نقل عمومی، ترافیک و محیط زیست، خدمات شهری، تامین مالی شهرداری و… را داشته باشد و بتواند با شرکت ها، وزارتخانه ها وارد تعامل شود.

از این رو، دو گزینه موجود افشانی و مکارم هیچ یک چندان صورت آشنا شده است ای نیستند به همین علت انتظار می رفت که در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران یک عنصر آشنا شده است و با سابقه تری باشد، ولی نتیجه به گونه ای پیش رفت که در نهایت از میان چهار گزینه باقیمانده افشانی و مکارم با رأی بالایی گزینش شدند.

شورای شهر بازی را خواهد باخت ، نه افشانی جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مناسب است،نه مکارم

اعضای شورای شهر می توانند جناح سیاسی داشته باشند، ولی هنگامی که سخن از خدمت به جامعه و کارآیی نظام باشد باید نگاه های سیاسی را کنار گذاشت و با دید کارشناسی و بر اساس منافع جامعه به مساله نگاه کرد.

اگر شورای شهر با این نظر به جمع بندی رسیده باشد اشتباه است و قطعا تاوان پشت کردن به اعتماد عمومی را خواهد داد و در صورتی که شورای شهر طی سه سال باقیمانده مطلوب عمل کند قطعا در انتخابات آتی مردم به او اقبال نشان خواهند داد و اعضای شورای شهر بازهم در معرض گزینش مردم قرار می گیرند، در صورتی که اعضای شورای شهر نتوانند رضایت مردم را جلب کنند، قطعا بازنده اصلی، اعضای شورای شهر خواهند بود.

چند روز دیگر از میان دو گزینه راه یافته به فینال گزینش شهردار تهران، مدیر پایتخت پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs